Annegret Friedrichsen

Udvalgte artikler, faglitterære kapitler i bøger, radioprogrammer og læremidler
af Annegret Friedrichsen

- Nedenstående er kun et udvalg. Du kan se alle mine faglige publikationer på Aarhus Universitet.

 

Artikler i litterære antologier

- "En europæisk grænselandsfortæller. Byen, landskabet og lyset i Willy-August Linnemanns liv og hovedværk", in: Friedrichsen, Annegret & Mylius, Johan de (red.):  Lys over Linnemann. I anledning af forfatteren Willy-August Linnemanns 100-år.  København: Multivers, 2014 (udkommer 31. maj 2014). S. 18-85.

- "Ekspressionismens ekstatiske engle - englen som metafor hos Else Lasker-Schüler og Edith Södergran", in: Friedrichsen, Annegret & Grunnet, Charlotte Cappi (red.): Engleskrift - om englen i litteraturen. Frederiksberg: Multivers, 2006. S. 77-107.

Forord til litterære antologier

- "Forord. Willy-August Linnemann 100 år" ved Annegret Friedrichsen & Johan de Mylius, in: Friedrichsen, Annegret & Mylius, Johan de (red.):   Lys over Linnemann. I anledning af forfatteren Willy-August Linnemanns 100-år.  København: Multivers, 2014 (udkommer 31. maj 2014). S. 7-16.

- "Forord"  ved Annegret Friedrichsen & Charlotte Cappi Grunnet, in:  Friedrichsen, Annegret & Grunnet, Charlotte Cappi (red.): Engleskrift - om englen i litteraturen. Frederiksberg: Multivers, 2006. S. 6-11.

Artikler i litteraturtidsskrifter

- "'damals war ich glücklich gewesen'- über Kindheit und Mutterschaft als komplementäre Pole bei Marlen Haushofer", in:Text&Kontext. Zeitschrift für germanistische Literaturforschung in Skandinavien. København- München: Wilhelm Fink Verlag, 2003. S. 95-125.

- "Magie der Vermählung - Bemerkungen zu einer Ästhetik der Zwischensphäre in Virginia Woolfs´Lappin and Lapinova´und Ilse Aichingers´Engel in der Nacht'", in: Orbis Litterarum, International Review of Literature 55. København: Munksgaard, 2000. S. 211-243.

- "Barnets stemme i poesiens krop - om 'det barnlige' i Emily Dickinsons og Else Lasker-Schülers lyrik" (medforfatter mag.art. Anne-Marie Christensen), in: Den Blå Port. Tidsskrift for litteratur 27-28/93. København: Forlaget Rhodos, 1993. S. 140-157.

- "Mutterverlust und Spaltung in der Lyrik Else Lasker-Schülers", in: Text & Kontext. Zeitschrift für germanistische Literaturforschung in Skandinavien, Nr. 16.1. København - München: Wilhelm Fink Verlag, 1988.´S. 142-171.

- "Ruth Dinesen:'Nelly Sachs. Eine Biographie'", in: Text & Kontext. Zeitschrift für germanistische Literaturforschung in Skandinavien, Nr. 17.2. København - München: Wilhelm Fink Verlag, 1989 (1992). S. 341-347.

Artikler i sprog- og kulturtidsskrifter

- "På rejse i nordisk nabolitteratur - Børnelitterære figurer i tidlig nabosprogsundervisning", in: Sprogforum. Tidsskrift for sprog- og kulturpædagogik. Nr. 40, s. 52-58. Tema: Børnelitteratur i sprogundervisningen. København: Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag, 2007.

- "Aspekter af æstetisk kompetence - Faser i pædagogiske forløb med digte i fremmedsprogsundervisningen", in: Sprogforum. Tidsskrift for sprog- og kulturpædagogik. Nr. 28 Tema: Julen 2003 - Æstetik & it. København: Danmarks Pædagogiske Bibliotek, 2003.

- "Poesiens rum", s. 33-39, in: Sprogforum. Tidsskrift for sprog- og kulturpædagogik. Nr. 21. Tema: Litteratur og film, København: Danmarks Pædagogiske Bibliotek, 2001.

- "Poetisk kommunikation - pejlinger inden for nyere litteraturdidaktik med henblik på tysk som fremmedsprog i dag", s. 7-23, in: Tværsproglige Blade, 1993/1, (Sprog- og Dokumentationscenteret), København; Danmarks Pædagogiske Bibliotek 1993.)

Undervisningsbøger

Poetiske stemmer - en antologi til undervisning i tysk, udgivet og med forord af Annegret Friedrichsen, Gesten: OP-forlag, 1994 (63 sider). (Udsolgt fra forlaget).
(Hører til serien om kvindelige lyrikere ved DR, marts-april 1994, se nedenforunder radioudsendelser)

Annegret Friedrichsen:  I dialog med digtet I. Lærerens bog - en grundbog om digte i tyskundervisningen. (Serie 'Didakt, redaktion Bjarne Christensen). Gesten: OP-orlag, 1996. (80 sider). (Udsolgt fra forlaget).                                                                                                                                                                     

I dialog med digtet II. Elevens bog - digte, gloser og opgaver til tyskundervisningen. Red. af Annegret Friedrichsen. (55 sider).Gesten: OP-forlag, 1996.
(Udsolgt fra forlaget).


Artikel i antologi til undervisningsbrug

- "Lyriklæsning og lyriske lege", indledningsartikel in: SPROGSAM IDÉMAPPE, bd. 1 om digte i fremmedsprogsundervisningen, red. Ebba-Maria Dudde m.fl., SPROGSAM 1995.

Anmeldelser og små artikler

- "Set med barnets øjne - krigstid og landliv i grænselandslitteraturen." (Om Birte Blønd: Grænsegænger (2001), Gerd Rindel: Men himlen lukker sine øjne (2003) og Meta Lorenzen: Og det blev dag (1956)). Med malerier og skitser af Nikolai Friedrichsen. Flensborg Amt. Jul 2003, s. 9-13. Flensborg: Sydslesvigsk Forening, 2003.

- "Selvopgør med et smil. Aktuel tysk litteratur", Politiken, 4. sektion: Bøger, s. 8-9, 13. maj 2000.

- Rolf Lehfeldt: "Hohelieder und andere Lyrik", Kontakt/Flensborg Avis, 11.11.1999.

- Rolf Lehfeldt: "Lyriske tegn & Hohelieder und andere Lyrik", Grænsen, 62. årg., nr. 1. 2000.

- "Fra tid til anden" (om Øyvind Berg: Poe si tid), in: Litteraturmagasinet STANDarT, 8. årg., nr. 1, 1994.

- "Lyriske vendinger" (om Hans Magnus Enzensberger: Fremtidsmusik), in: Litteraturmagasinet STANDarT, 8. årg., nr. 3, 1994.

- "At sætte ord sammen" (om Czeslaw Milosz: Kort over tiden), in: Litteraturmagasinet STANDarT, 8. årg., nr. 3, 1994.

- "Horisonten om halsen" (om Günter Ullmann: Den Horizont um den Hals), in: Litteraturmagasinet STANDarT, 7. årg., nr. 3, 1993.

- "Mellemsfærens mesterinde" (om Juliane Preisler: Fuglenat), in: Litteraturmagasinet STANDarT, 7. årg., nr. 4, 1993.


Radioudsendelser (DR, P1)/ Radioprogramme (Dänischer Rundfunk)

Udvalgte radioprogrammer, skrevet og indtalt på tysk om tyske nutidige forfattere skrevet for DR's sprogprogrammer for voksne i 1990'erne.
Ausgewählte von mir geschriebene deutschsprachige Radioprogramme für die Fremdsprachenredaktion des Dänischen Radios. Die Programme sind im Abendprogramm (Danmarks Radio, P1) gesendet worden:

 • Birgit Vanderbeke: Alberta empfängt einen Liebhaber (1:4), 1. Oktober 1999.
 • Judith Hermann: Sommerhaus, später (2:4), 8. Oktober 1999.
 • Marlen Haushofer: Die Wand, 27. Februar 1995.

Miniserie über Else Lasker-Schüler:

 • Else Lasker-Schüler (1:2), 18. Januar 1995.
 • Else Lasker-Schüler (2:2), 25. Januar 1995.

Serie über vier Lyrikerinnen:

 • Hilde Domin (1:4), 16. März 1994.
 • Rose Ausländer (2:4), 23. März 1994.
 • Ulla Hahn (3:4), 6. April 1994.
 • Sarah Kirsch (4:4), 13. April 1994.

Wiederholung im August 1996.
Zu dieser Serie gehört die Anthologie: Poetiske stemmer - en antologi til undervisning i tysk. Herausgegeben und mit einem Vorwort von Annegret Fredrichsen. Gesten: OP-forlag, 1994. (63 Seiten).(Vergriffen).

Desweiteren in Zusammenarbeit mit Britta Lehfeldt:

 • Die Schule im Spiegel der Literatur (1:2), 20. März 1998.
 • Die Schule im Spiegel der Literatur (2:2), 27. März 1998.