Annegret Friedrichsen

Faglitteratur

  • Lys over Linnemann

    Lys over Linnemann – i anledning af Willy-August Linnemanns 100-år. Redaktion: Annegret Friedrichsen & Johan de Mylius. København: Multivers, 2014. ...
  • Antologien Engleskrift

    Engleskrift - om englen i litteraturen. En antologi. Redaktion: Annegret Friedrichsen & Charlotte Cappi Grunnet. Forlagsredaktion: Hanne Lyng Frand...